Военноисторически сборник

VIS

„Военноисторически сборник“ е създаден през 1927г. като издание на Военноисторическата комисия при Щаба на армията. Излиза от 1927г. от 1999г., от 2004г. до 2009г. и от 2010г. до наши дни. Това е най-старото научно военно-историческо списание в България. Излиза 2-4 пъти годишно. Годишният абонамент е 35 лв.

Редакционна колегия:

Станчо Станчев – председател

Анатолий Прокопиев

Димитър Минчев

Йордан Баев

Румен Евтимов

Румен Николов

Светлозар Елдъров

Тодор Петров

Димитър Бойков

Иван Сапунджиев – отговорен секретар.

Банкова сметка на Военноисторическа комисия:
Токуда банк CREXBGSF
Сметка BG58CREX92601058650301
Сдружение „Военноисторическа комисия“
Абонамент на списание „Военноисторически сборник“

2016 година

 

 

 

 

 

 

 

 

Съдържание ВИС 2/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съдържание ВИС 1/2016

 

2015 година

 

 

 

 

 

 

 

 

Съдържание ВИС 2/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Съдържание ВИС 1/2015

 

2014 година

VIS-2014-2 Съдържание ВИС 2/2014

VIS-2014-1 Съдържание ВИС 1/2014

2013 година
VIS-2013-4 Съдържание ВИС 4/2013

VIS-2013-3 Съдържание ВИС 3/2013

2 2013 copy Съдържание ВИС 2/2013

2013-01-endСъдържание ВИС 1/2013

2012 година

04 2012 copyСъдържание ВИС 4/2012

03 2012 copyСъдържание ВИС 3/2012

02 2012 copyСъдържание ВИС 2/2012

01 2012 vis copyСъдържание ВИС 1/2012

2011 година

MAKET04 2011 copyСъдържание ВИС 4/2011

MAKET03 2011 copyСъдържание ВИС 3/2011

MAKET02 2011 copyСъдържание ВИС 2/2011

2011 01 copyСъдържание ВИС 1/2011

2010 година
vis kn1-2 2010Съдържание ВИС 1-2/2010