За нас

Сдружение „Военноисторическа комисия“ е създадено през септември 2010г. и се явява наследник на Военноисторическата комисия от 1914г, създадена от българската армия.
Сдружението развива своята дейност в четири основни направления:
1. Публикуването на списание „Военноисторически сборник“ – 4 пъти годишно;
2. Издаване и популяризиране на пулбикации в областта на военната история;
3. Организация на събития и конференции на национално и международно равнище в областта на военната история;
4. Организиране на полеви експедиции до исторически места, свързани с българската военна история.