Учредители

1. Станчо Стойчев Станчев – председател
2. Димитър Минчев Димитров
3. Тодор Петров Петров
4. Йордан Ангелов Баев
5. Снежана Антова Радоева
6. Грета Тодорова Бойова
7. Антони Вълков Запрянов
8. Иван Георгиев Сапунджиев
9. Димитър Иванов Бойков