Контакти

полк. Станчо Станчев – председател
телефон за връзка: 00359 885 832 402
електронна поща: st_stanchev@mail.bg

Банкова сметка на Военноисторическа комисия:
Токуда банк CREXBGSF
Сметка BG58CREX9260 1058650301
Сдружение „Военноисторическа комисия“