Конференция „От Лондон през Букурещ до Ньой“

Уважаеми колеги,
през последните две седмици настъпиха събития, които наложиха промяна в датата и начина за провеждане на научната конференция „От Лондон през Букурещ до Ньой“. Замисълът за организиране на едното от заседанията на Фердинандовата чешма при Дойран остава на 21.09. и то ще предхожда другите заседания.
Останалото се съдържа в настоящата покана.

Моля за извинение заради настъпилите промени!!!

с уважение към всеки един от Вас

Станчо Станчев

Pokana_London_Njoi