Експедиция по бойните полета на Руско-турската война 1877-1878г.

Уважаеми колеги,
по случай 100-годишнината от създаването си 1914 – 2014 г., Военноисторическата комисия организира в рамките на „Научноизследователския екип за военна история на балканските страни членове на НАТО“ експедиция по бойните полета на Руско-Турската война 1877-1878 г. За участие в експедицията каним и представители на балканските държави участници в инициативата „Партньорство за мир“, както и военни и научни изследователи от Русия и Украйна.
Основна задача на експедицията ще бъде изследване на общия масов гроб, където след края на бойните действия в района на връх Св. Никола заедно са погребани телата на загиналите български, руски и турски войни.
Време на провеждане на експедицията: 17 – 24 август 2014 г.
Маршрут: София, Плевен, Габрово, поход по Химитлийската пътека, Стара Загора, с.Шипка, поход по пътя на атаката на връх Св.Никола, поход до Малуша, поход до Габрово, София.
Екипировка на участниците: лятна, походна, за надморска височина до 2500 м.
Българските участници сами заплащат разходите си за храна и нощувки. Възможно е и нощуване в палатки.
Чуждестранните гости заплащат за своя сметка само пътя си до София и обратно.
Субординация: Участниците задължително спазват програмата и разпорежданията на командира на експедицията.
Краен срок за записване: 31 март 2014 г.
Участниците от държави за които е необходимо издаване на виза за краткосрочно пребиваване на територията на Европейския съюз трябва да притежават редовен паспорт с валидност над 6 месеца след времето на престоя им в България. Те ще получат официални покани за участие с гаранция от Военноисторическата комисия за осигурена храна, нощувки и медицински грижи за времето на експедицията.
За всякакви въпроси, моля позвънете на телефони: +359-885-832402, +359-888-505094 или пишете на e-mail: st_stanchev@mail.bg ivansapunjiev@yahoo.com
Допълнителна подробна информация ще намерите на Фейсбуук и Уеб страниците ни: https://www.facebook.com/militaryhystorycommission http://vikomisia.org/