Съобщение

На 23.01.2014г. от 15:00 часа в Читалнята на Военноисторическата библиотека ще се проведе първото заседание на Организационния комитет за честване 100-годишнината от началото на организираните военноисторически научни изследвания в България.