Месечни архиви: януари 2015

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Великите сили, Балканите и България през Втората световна война“

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„Великите сили, Балканите и България през Втората световна война“
21 – 23 април 2015 г.
Посветена на 70-годишнината от края на Втората световна война
Под патронажа на председателя на Националния инициативен комитет за отбелязване на 70-годишнината от края на Втората световна война Николай Ненчев – министър на отбраната на Република България
Организатор: Военна академия „Г. С. Раковски”
Съорганизатори:
Институт за исторически изследвания – БАН
Институт по балканистика с център по тракология – БАН
Национален военноисторически музей
Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва
Съюз на възпитаниците на военните на НВ училища, ШЗО и родолюбивото войнство и гражданство
Съюз на ветераните от войните в България
Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите
Отечествен съюз на България
Български антифашистки съюз
Македонски научен институт
Военноисторическа комисия
По случай 70-годишнината от края на Втората световна война имам честта да Ви поканя да участвате в организираната по този повод международна научна конференция „Великите сили, Балканите и България през Втората световна война”, която ще се проведе от 21 до 23 април 2015 г. във Военна академия „Г. С. Раковски“.
Цели на конференцията
Да се дебатира върху интерпретации на факти и събития от Втората световна война и се даде тласък на нови изследвания и разработки по проблемите на войната.
Да се представят пред българската и чуждестранната научна общност постиженията на българската военноисторическа наука и перспективите за нейното бъдещо развитие.

Основни тематични направления за дискусия
Версайската система от мирни договори и международните отношения през междувоенния период 1919 – 1939 г. България и българската армия в условията на Ньойския договор;
Балканският полуостров в намеренията и плановете на Великите сили. Военнополитическият статус на България по време на Втората световна война;
Война, окупация и съпротива на Балканите и в Европа 1941 – 1945 г. Вътрешнополитически единомислия и разногласия във воюващите държави;
Военни действия и политически процеси извън европейския континент;
Военновременни идеи и проекти за следвоенното устройство на Европа и света;
Регионални, континентални и планетарни резултати и последици от Втората световна война;
Военното изкуство по време на Втората световна война;
Стопански измерения на Втората световна война;
Медийно отразяване и пропагандни образи на Втората световна война;
Култура, бит и всекидневие по време на Втората световна война;
Историография и библиография на Втората световна война.

Работни езици:
Работните езици на конференцията са български и английски. Ще бъде осигурен превод в пленарната зала.

Административни въпроси:
Всички желаещи да участват с доклади в конференцията могат да се регистрират и да представят кратки резюмета на своите доклади на български и английски език чрез уеб страницата на Военна академия „Г. С. Раковски” – http://www.rnda.armf.bg, до 20 февруари 2015 г.
Такса за участие не се изисква.
Утвърдените за участие докладчици до 3 април 2015 г. ще получат на електронните си адреси предварителната програма на конференцията.
Докладите ще се публикуват в сборник на езика, на който са представени (български или английски).
Срокът за регистрация на гостите на конференцията е до 10 март 2015 г.

Лица за контакти
Доц. Румен Николов: тел. 92 26665, е-mail: rnikolov@abv.bg
Иван Бошнаков: тел. 92 26671, Fax: +359 2 92 26666, е-mail: ivbosh@yahoo.com

Адрес за кореспонденция
България, 1504 София
Военна академия „Г. С. Раковски”,
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82