Месечни архиви: юни 2015

ПОКАНА ЗА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„Първата световна война на Балканите и встъпването на България в нея (1914 – 1915 г.) “
13-16 октомври 2015 г.

Посветена на 100 години от включването на
България в Първата световна война

Под патронажа на председателя на Националния комитет за отбелязване на 100-годишнината от Първата световна война Николай Ненчев – министър на отбраната на Република България

Организатор
Военна академия „Г. С. Раковски”

Съорганизатори
Институт за исторически изследвания – БАН
Институт по балканистика с център по тракология – БАН
Македонски научен институт
Национален военноисторически музей
Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”
Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва
Съюз на възпитаниците на военните на НВ училища, ШЗО и родолюбивото войнство и гражданство
Военноисторическа комисия
Регионален исторически музей – Видин
Регионален исторически музей – Кърджали
Регионален исторически музей – Кюстендил
Регионален исторически музей – Стара Загора

Уважаеми дами и господа,
По случай 100-годишнината от встъпването на България в Първата световна война, имам честта да Ви поканя да участвате в организираната международна научна конференция на тема: „Първата световна война на Балканите и встъпването на България в нея (1914 – 1915 г.)” , която ще се проведе от 13 до 16 октомври 2015 г. във Военна академия „Г.С. Раковски“, РИМ – Видин, РИМ – Кюстендил, РИМ – Стара Загора и РИМ – Кърджали.
Цели на конференцията:
Да се дебатира върху интерпретации на факти и събития от Първата световна война и се даде тласък на нови изследвания и разработки по проблемите на войната.
Да се засили интересът на българското общество към отбелязване на събитието чрез изнасяне на пленарните заседания от конференцията в знакови за войната региони.

Основни тематични направления за дискусия:
– Отражението на Балканските войни (1912 – 1913 г.) върху ориентацията на балканските държави в световния конфликт
– Военните действия на Балканите до включването на България във войната
– Новоприсъединените земи и военната подготовка на България
– Настъплението срещу Сърбия през есента на 1915 г. и възникването на Южния фронт
– Създаване на български институции в освободените земи
– Войната и обществото
– Войната на Балканите до края на 1915 г. във военната историография
– Война, медии и пропаганда

Работни езици:
Работните езици на конференцията са български и английски. Ще бъде осигурен превод в пленарна зала.

Административни въпроси
Всички желаещи да участват с доклади в конференцията могат да се регистрират и да представят кратки резюмета на своите доклади чрез уеб страницата на Военна академия „Г. С. Раковски” – http://www.rnda.armf.bg, до 1 септември 2015 г.
Такса за участие не се изисква.
Утвърдените участници ще получат на електронните си адреси предварителната програма на конференцията до 15 септември 2015 г. Докладите ще се публикуват в сборник на езика, на който са представени (български или английски).
Срокът за регистрация на гостите на конференцията е до 20 септември 2015 г.
Финансовите разходи се поемат от участниците.

Лице за контакти
Д-р Снежана Радоева: тел. 02 92 26658,
е-mail: snejana_ra@abv.bg
Адрес за кореспонденция
1504 София, ВА „Г. С. Раковски”,
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82