Месечни архиви: април 2016

Програма на конференцията за Априлското въстание

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ”
ВОЕННОИСТОРИЧЕСКА КОМИСИЯ

ПРОГРАМА
за провеждане на научна конференция на тема:
„ВОЕННИ АСПЕКТИ НА АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ“

София,
21 април 2016 г. – четвъртък (зала Тържествена)
09.30 – 10.00 Регистрация на участниците
10.00-10.30 Откриване на конференцията от генерал – майор Тодор Дочев, началник на Военна академия „Г. С. Раковски“
• Приветствия към участниците и гостите на конференцията
• Снимка пред Колоната на випуските

10.30 – 12.30 Първо заседание Председател: полк. доц. д-р Анатолий Прокопиев

10.30-10.45 Ген.-майор Тодор Дочев: „Военнотеоретичните възгледи на Георги Раковски и Априлското въстание от 1876 г.“
10.45-11.00 Доц. Д-р Румен Николов: „Причини за въстанието и мотивация на участниците.“
11.00-11.15 Доц. Д-р Димитър Зафиров: „Военни аспекти на Априлското въстание от 1876 г.“
11.15-11.45 Доц. д-р Георги Маринов: „Оръжието на участ-ниците в Априлското въстание”
11.45-12.00 Проф. д.и.н. Светлозар Елдъров: „Георги Бенковски – военният гении на Априлското въстание.“

12.00-12.30 Дискусия
12.30–13.30 Обедна почивка

13.30 – 15.30 Второ заседание Председател: доц. д-р Румен Николов

13.30-13.45 Полк. доц. д-р Анатолий Прокопиев: „Военната подготовка на Първи революционен окръг.“
13.45-14.00 Д-р Петър Ненков: „Военните действия на въстаниците от Четвърти революционен окръг.“
14.00-14.15 Полк. доц. д-р Нелко Ненов: „Априлското въстание и зараждането на българската огнестрелна артилерия.“
14.15-14.30 Иван Сапунджиев: „Турската тайна полиция и закупуването на оръжие, боеприпаси и барут.“
14.30-14.45 Доц. д-р Станчо Станчев: „Военното изкуство през Априлското въстание.“
14.45-15.00 Д-р Снежана Радоева: „Международният отзвук от Априлското въстание.“
15.00-15.15 Ани Златева: „Априлското въстание и славянския принос за свобода и просвета.“

15.15 – 15.30 Кафе-пауза
15.30 – 16.30 Дискусия и закриване на конференцията