Заседание на Управителния съвет на ВИК

ПРОТОКОЛ
от извънредно заседание на управителния съвет

На 29 ноември 2016 г. вторник в 17.00 ч. във Военна академия „Георги Ст. Раковски“ в София се проведе редовно заседание на управителния съвет в пълен състав Станчо Станчев, Иван Сапунджиев и Румен Николов.

Дненевен ред с единствена точка – поради техническа грешка при принтването на протокола, в числата на броя членове на комисията и броя присъстващи на редовното годишно отчетно-изборно събрание проведено на 27 юни 2016 г. във Военноисторическа библиотека на Военна академия от 17.30 ч., се налага събранието да бъде проведено отново.
За целта свикваме извънредно отчетно-изборно събрание с точка единствена
1. Избор на УС
прегласуване на решението за преизбиране на старото ръководство.
Извънредното събрание ще бъде проведено на 29 декември 2016 г. четвъртък от 16.30 ч. във Военноисторическата библиотека на Военна академия “Георги С. Раковски” гр. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82.
Изпращаме покана до всички редовни членове на комисията.

На събранието ще бъдат раздадени членските карти на редовните и новоприетите членове на Военноисторическата комисия за 2017 г.