Месечни архиви: април 2017

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ИЗТОЧНАТА КРИЗА И РУСКО-ТУРСКАТА ВОЙНА 1877-1878 ПАМЕТ И СЪВРЕМЕННИ ПРОЕКЦИИ“

СОФИЙСКИ ФОРУМ ПО КУЛТУРНА И НАУЧНА ДИПЛОМАЦИЯ –
Софийски университет „Св.Климент Охридски” – Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма матер”
(проект „Бъдеще за миналото – културна и научна дипломация”),
ВОЕННОИСТОРИЧЕСКА КОМИСИЯ,

Руска академия на науките – Институт по славистика и Институт по обща история – Лаборатория „ Изследване на историческата памет и интелектуалната култура”, Съюз на журналистите на България, НД „Българско наследство”, Дружество на русистите в България.

С техническото и финансово съдействие на Министерство на отбраната на Република България – ИА”Военни клубове и военно-почивно дело”,, Научно-изследователски екип на балканските страни членове на НАТО, Посолство на Руската федерация в България и Бюро на Россотрудничество в София

ОРГАНИЗИРАТ

28-29 април 2017 г.
Откриване на конференцията в 10.00 ч. на 28 април 2017 г. (петък)
Централен военен клуб (зала 1) – бул. Цар Освободител 7