Месечни архиви: март 2019

Съобщение

С решение от 19 март 2019 г. Управителният съвет на Военноисторическата комисия свиква редовно годишно отчетно събрание при следния дневен ред:

1. отчет за дейността през 2018 г.;

2. финансов отчет за 2018 г.;

3. Проектобюджет за 2019 г.;

4. проектоплан за дейност през 2019 г.


Събранието ще се състои на 28 март 2019 г. от 18.00 ч. в залата на ул. Бачо Киро № 5, София.