Месечни архиви: април 2019

Експедиция Булаир 2019

По пътя на 13-ти пехотен Рилски полк – Кюстендил – р.Струма – Дедеагач – Булаир 11-13 май 2019
1 ден : Кюстендил – Сяр – Кавала – Дедеагач – Кешан – 507км / 7 часа вкл. преминаване през две граници
2 ден : Кешан – Булаир – Галиполи – Еджеабат – ANZAС – 115 км/ 1 час 30 мин – Кешан /230км
3 ден : Кешан – Одрин – София – Кюстендил – 550 км / 6 часа и 30 мин вкл. преминаване през една граница
Общо : около 1300 км
Две нощувки в гр. Кешан / главната квартира на 4-та армия