Месечни архиви: януари 2021

Покана за конференция

П О К А Н А

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

БОРБИТЕ НА БАЛКАНСКИТЕ НАРОДИ СРЕЩУ ОСМАНСКОТО ВЛАДИЧЕСТВО ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XIX ВЕК

14 май 2021 г.

ПОСВЕТЕНА НА 145 – ГОДИШНИНАТА ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ

Организатори: Военноисторическа комисия и Община Копривщица

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И ПОПУЛЯРИЗАТОРИ НА БЪЛГАРСКАТА БОЙНА СЛАВА

По случай отбелязването на 145-годишнината от избухването на Априлското въстание, имаме честта да Ви поканим да участвате в организираната по този повод научна конференция на тема:„БОРБИТЕ НА БАЛКАНСКИТЕ НАРОДИ СРЕЩУ ОСМАНСКОТО ВЛАДИЧЕСТВО ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XIX ВЕК“, която ще проведе на 14 май (петък) от 10.00 часа присъствено (в гр. Копривщица-Старото училище) и онлайн.Цели на конференцията:- Да се популяризира съхраняваната памет на балканските народи за тяхната въоръжена съпротива срещу османските завоеватели през втората половина на XIX век.- Да се представят пред научната общност постиженията на българската военноисторическа наука и перспективите за нейното бъдещо развитие.- Да се потърси сближаване на позициите по спорни въпроси от балканската история от този период и да се акцентира върху християнската солидарност и взаимопомощ в борбата срещу османското владичество.Основни тематични направления за дискусия:- Европа и Балканите през втората половина на XIX век.- Влиянието на Кримската и Руско-турската война (1877-1878 г.) върху революционните борби на балканските народи през втората половина на XIX век.- Войни и въстания на Балканите.- Революционните борби на българите до края на 1875 г.- Априлското въстание от 1876 г./с почит и прочит на документите/- Недоволството срещу турското управление и причините за въстанието.- Идеолози, организатори и движещи сили.- Подготовка и ход на военните действия. – Резултати. Загубите, героите и предателите, себеотрицанието и малодушието.- Съхраняваната памет за борбите на балканските народи от втората половина на XIX век.Административни въпроси:Желаещите да участват с доклади в конференцията могат да се регистрират и да представят кратки резюмета на своите доклади на електронен адрес:st_stanchev@mail.bg до 15 април 2021 г. Утвърдените за участие докладчици ще получат на електронните си адреси предварителната програма на конференцията до 20 април 2021 г. Срокът за регистрация на гостите на конференцията е до 30 април 2021 г. Допълнително ще Ви запознаем с възможностите да участвате в конференцията онлайн. Докладите ще се публикуват в сборник.Такса за участие не се изисква. Финансовите разходи за пътни и нощувки се поемат от участниците. За улеснение ще предоставим допълнително на електронните адреси информация за хотелите с включени цени.

Лице за контакти

Телефон: +359 885832402 – Станчо Станчев

e-mail: st_stanchev@mail.bg